Hemi

Hemi is wearing yin yang

my sons sheperd chow goldie mix puppy